ADOPCJA SERCA

Koordynatorem szkolnych akcji charytatywnych jest pani Marta Ryś.

GÓRA GROSZA