Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Pstrągowej


Dyrektor Zespołu Szkół w Pstrągowej: p. Natasza Kula   

 przyjmuje Sz.P. Rodziców we wtorki w godz. 13-15 oraz w czwartki w godz. 7.30-9.30W pozostałych dniach / godzinach tylko w sprawach pilnych. Można też kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny.


Nauczyciele przedszkola: panie Barbara Brzezińska i Marta Czarnik ( wychowawczynie grupy młodszej) , p. Maria Fąfara ( wychowawczyni grupy starszej)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

p.Małgorzata Stawarz (wychowawczyni kl. I), p. Wiesława Kidacka ( wychowawczyni kl. II),  p. Maria Środoń ( wychowawczyni kl. III).

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych: 

j.polski - p. Aneta Staszczuk ( wychowawczyni kl. VI oraz nauczyciel-bibliotekarz), p. Barbara Pilarz, p. Monika Nowak 
historia, wos, wdż- p. Barbara Stec ( wychowawczyni kl. VIII)
plastyka- p.Marta Czarnik
muzyka- p. Szymon Stec
religia- ks. Mariusz Grzybek, p.Barbara Ziobro-Pitera
Nauczyciele języków obcych: 

j.angielski- p.Natasza Kula i p.Edyta Maziarz ( wychowawczyni kl. V)
j.niemiecki- p.Grażyna Frings
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i technicznych:

matematyka- p.Jolanta Ożóg ( wychowawczyni kl. IV) i p.Sławomir Szela

chemia- p.Jolanta Błażejowska
biologia, przyroda- p.Barbara Mazur
geografia- p.Maria Jacek
fizyka- p.Jolanta Ożóg
technika, informatyka-p. Bogdan Teper ( wychowawca kl. VII)
Edukacja dla bezpieczeństwa-p. Wiesław Soja

Nauczyciel wychowania fizycznego- p.Jerzy Pilarz
Nauczyciele specjaliści:
pedagog szkolny, oligofrenopedagog- p.Marta Ryś
psycholog- p.Marta Szaro
logopeda-p.Grażyna Frings
nauczyciel wspomagający, tyflopedagog, surdopedagog, pedagogika specjalna, autyzm i zespół Aspergera-p. Barbara Ziobro-Pitera
pedagogika specjalna, oligofrenopedagog-p.Małgorzata Stawarz