Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Pstrągowej


Dyrektor: Natasza Kula   e-mail : natasza.kula@gmail.com


Nauczyciel

Nauczane przedmioty /

specjalność

wychowawca

Maria Fąfara

Wychowanie przedszkolne

 

 3-5 latki

 

Barbara Brzezińska

Wychowanie przedszkolne

 

 6-latki

 

Marta Czarnik

Wychowanie przedszkolne

 

3-5 latki

 

Barbara Ziobro-Pitera

Religia

w przedszkolu i w   kl. II,IV,

 wdż w kl. VI+ VII

Nauczyciel wspomagający kl. I

 

 

 

Małgorzata Stawarz

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rewalidacyjne

nauczyciel wspomagający

 

Klasa III

 

Wiesława Kidacka

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno-wyrówn.  kl. I-III

 

Klasa I

Maria Środoń

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

 

 

Aneta Staszczuk

j. polski w kl. IV i V

Bibliotekarz

świetlica

 

Klasa V

 

Barbara Pilarz

j. polski w kl. VI,VII,VIII,IIIg

Zaj.dyd.-wyrówn. W kl. VI-VIII i IIIg

Zajęcia rozwijające kl. VIII

 

Klasa VIII

 

Natasza Kula

j. angielski

 kl. II SP i IIIG

 

 

 

Edyta Maziarz

j. angielski

w przedszkolu

kl. I, III-VIII

Klasa IV

 

Grażyna Frings

j.niemiecki

logopeda

 

 

Barbara Stec

Historia, wos, wdż

 

Klasa VI

 

Szymon Stec

Muzyka,IV-VI

Zaj. Artystyczne IIIg

Zaj. rytmiczne w przedszkolu

 

 

Renata Biskup

Plastyka IV-VII Zaj.artystyczne IIIg

 

 

 

Marta Środoń

Pedagog

 Zaj.rewalidacyjne

świetlica

 

 

 

Sławomir Szela

Matematyka

kl. IV-VIII

Zajęcia rozwijające -szachowe

 

 

 

Jolanta Ożóg

Matematyka kl. IIIg

Fizyka VII-VIII, IIIG

 

 

 

Maria Jacek

Geografia

kl. V, VII-VIII, IIIg

 

 

 

Wiesław Soja

Edukacja dla  bezpieczeństwa

 VIII,IIIg

 

 

 

Barbara Mazur

Biologia V, VIII

przyroda VI

 

 

 

Joanna Tota

Przyroda IV

biologia VII

 

 

 

Jolanta Błażejowska

Chemia

VII-VIII, IIIg

 

 

 

Bogdan Teper

Zajęcia komputerowe III,VI

informatyka II-V

 Zajęcia techniczne, technika

Klasa VI

Jerzy Pilarz

Wychowanie fizyczne

wszystkie klasy

 

Klasa IIIG

Ks. Mariusz Grzybek

Religia

I, III, V-VIII, IIIG

 

 

Monika Pytko

Doradztwo zawodowe kl.VII i VIII

 


 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół w Pstrągowej.pdf