PRZYCHODZENIE DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY OD 2 WRZEŚNIA

1.Dzieci przedszkolne

przychodzą od strony szatni, wg ustalonego wcześniej harmonogramu, czyli w wyznaczonych ściśle godzinach

Przypominam Rodzicom o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa.

2.Uczniowie klas 2, 3, 5 i 8 korzystają z wejścia głównego w godz. 7.40-8

3. Uczniowie klas 1,4,7 korzystają z wejścia od strony szatni w godz.7.45-8,

klasa 6 przychodzi prawie codziennie na drugą lekcję i wchodzi do szkoły wejściem od strony szatni w godz.

8.40-8.50.


                                               KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021