Publiczne Przedszkole to 40 dzieci w dwóch grupach : 3-5 latków, wychowawczyni-Maria Fąfara oraz 5-6 latków, wychowawczyni -Barbara Brzezińska. Przedszkole jest czynne codziennie od godz. 6.30 do 16.00. Realizacja podstawy programowej w obydwu grupach ( zajęcia bezpłatne) odbywa się w godzinach 8.00-13.00, w tym zajęcia rytmiczno-umuzykalniające oraz zajęcia z języka angielskiego.