Zamierzenia kształcąco-wychowawcze

dzieci 3, 4-letnie

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze

dzieci 5, 6-letnie


MARZEC 2018

−   poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

−   dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

−   nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.

−   poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości

−   poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

−   poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

−   obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

−   poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

−   obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

−   poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

−   kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.

Tematyka:

 1. Zwierzęta na świecie.
 2. Czy żyły dinozaury?
 3. Nadchodzi wiosna.
 4. Nadeszła wiosna.
 5. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje.

MARZEC 2018

 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
 • Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
 • Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości oraz wybranych zwierząt i roślin występujących w tamtym okresie.
 • Poznanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, poznawanie zwiastunów wiosny.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich: o, a, m, e, i, t, d, k, l, y, r, n, b, s, g, w, p, z, u, c, ł, j. Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • Rozpoznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

TEMATYKA

 1. W ŚWIECIE ZWIERZĄT
 2. ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT
 3. MARCOWA POGODA
 4. NADESZŁA WIOSNA
 5. WIELKANOC


LUTY 2018

– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zi­mowej szacie

– poznawanie wybranych właściwości fizycz­nych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

  – poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

 – dostrzeganie rytmicz­nej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

– nazywanie pór dnia: rano, południe, popołu­dnie, wieczór

– poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat

– gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem

– poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

 

Tematyka:

1.  Zimo, baw się z nami!

2.  Tak mija czas.

3.  Czy jesteśmy sami w kosmosie?LUTY 2018

- Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów bawienia się w miejscach niedozwolonych.

- Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

- Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

- Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu. Nazywanie pór dnia i roku, dni tygodnia, miesięcy. Poznanie wybranych mierników czasu. Odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj, jutro, pojutrze.

- Wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz. Poznanie wybranych planet Układu Słonecznego. Poznanie modelu kuli ziemskiej – globusa.

- Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich: o, a, m, e, i, t, d, k, l, y, r, s, n, b, g, w, p. Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

- Rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 Tematyka:

1. ZIMOWE ZABAWY

2. TAK MIJA NAM CZAS

3. CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE.


STYCZEŃ 2018

−     systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej

−    zwracanie uwagi na budowę  książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację

−     przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu.

−     słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

−     tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.

−     dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

−     nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

−     zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami

−     rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

− przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

− poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w  spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Tematyka:

1.W krainie baśni.

2.Zimowe potrzeby ptaków.

3.Rodzice rodziców.

4.Zimowe zabawy.

STYCZEŃ 2018

- Wzbudzanie zainteresowania literaturą; słuchanie wierszy, opowiadań i baśni. 
- Przestrzeganie zasad korzystania z książek. 
- Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik, dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych zimowych warunkach. 
- Zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami; rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu. 
- Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym; przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków. 
- Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw zimowych. 
- Rozpoznawanie liter małych i wielkich o, a, m, e, i, t, d, k, l, y, r, s, n, b, g. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie. 
- Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia; rozpoznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rozwijanie intuicji geometrycznej; rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania. 

TEMATYKA
1.W ŚWIECIE BAŚNI
2.PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH
3.BABCIA I DZIADEK
4. ZABAWY NA ŚNIEGU


GRUDZIEŃ 2017

− obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy , nazywanie ich np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
− poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
− kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
− wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Tematyka:
1.Nadchodzi zima.
2.Święta tuż, tuż.

GRUDZIEŃ 2017

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.

- Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.

- Poznawanie wybranych właściwości śniegu.

- Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

- Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

- Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich: o, a, i, e, t, m, d, k, l, y, r; tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

- Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania.

- Rozwijanie intuicji geometrycznej, nazywanie figur geometrycznych.

TEMATYKA

1. Zbliża się zima

2. Święta tuż - tuż


LISTOPAD 2017

− poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie

− nazywanie zawodów związanych z  budownictwem

− pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają);

− zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

− bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych

 -wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

− dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.

spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków,

− ograniczenie napojów gazowanych

− przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

− obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

− ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

− przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 Tematyka:

1. Domy i domki.

2. Urządzenia elektryczne.

3. A deszcz pada i pada.

4. Zdrowie naszym skarbem.

5. Co robić w taki smutny czas.

LISTOPAD 2017

- Poznawanie na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

- Pokazanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy. zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt.

- Poznanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.

- Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych.

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych.

- Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

- Dbałość o nasze zdrowie: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych; dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów, mycie rąk; spożywanie zdrowej żywności; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

- Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: o, a, m, e, i, t, d, k, l.

- Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

- Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.

- Rozpoznawanie cyfr 1, 2, 3, 4, 5.

- Rozwijanie intuicji geometrycznej, nazywanie figur geometrycznych.

Tematyka:

1.     Domy i domki

2.     Urządzenia elektryczne

3.     Pada deszcz

4.     Zdrowie naszym skarbem

5.     Co robimy w wolnym czasie?


PAŹDZIERNIK 2017

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku , zapachu

-podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

-podawanie powiązań między członkami rodziny (babcia to mama mamy lub taty)

-wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom

-wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

-poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu, karmienia ich , wizyt u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek, wychodzenia na spacer

-nazywanie dorosłych i młodych zwierząt


Tematyka:

Jesień w sadzie.

Jesień na działce.

Nasze rodziny.

Nasi domowi ulubieńcy.

PAŹDZIERNIK 2017

- Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”.

- Nazywanie przetworów z owoców i warzyw.

- Poznanie wybranych owoców egzotycznych.

- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, po smaku, zapachu.

- Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.

- Podawanie powiązań między członkami rodziny.

- Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu, karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer.

- Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

- Rozwijanie intuicji geometrycznej – nazywanie figur geometrycznych.

- Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich: o, a, m, e.

- Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4.

 

Tematyka:

1.     Jesienią w sadzie.

2.     Warzywa znane i lubiane.

3.     Moja rodzina.

4.     Zwierzęta domowe.


WRZESIEŃ 2017

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie . współdziałanie podczas zabaw , gier, tańców integracyjnych.
 • mówienie o swoich potrzebach .
 • samodzielne lub z pomocą wykonywanie czynności samoobsługowych.
 • poznanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych.
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych , np. przy ruchliwej ulicy.
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zaszły w przyrodzie.
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, zbieranie owoców drzew do kącika przyrody.
 • poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych : borowik, maślak, kurka i niejadalnych: muchomor sromotnikowy.
 • pokazywanie na wybranych przykładach np. jeża, wiewiórki , jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy na zimę, zasypiają).Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt ,np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

Tematyka:

Przedszkole – drugi dom.

Uliczne sygnały.

Nadeszła jesień.

WRZESIEŃ 2017

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie; przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Podawanie informacji o sobie; określanie swoich cech fizycznych; określanie swoich ulubionych potraw; określanie swoich zainteresowań.
 • Poznawanie świata poprzez zmysły; rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej; zwrócenie uwagi na piękno naszego kraju.
 • Poznanie różnych środków transportu; zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego; poznanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych.
 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnienie zjawiska usychania liści.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów.
 • Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy.

 Tematyka:

 1. W PRZEDSZKOLU
 2. ZNOWU W PRZEDSZKOLU
 3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
 4. NADESZŁA JESIEŃ