CZERWIEC 2020

Dzieci 3,4 –letnie

 

-  Rozwijanie zainteresowania przyrodą.

-  Kształtowanie postawy proekologicznej.

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach,

- Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej.

- Rozwijanie zainteresowań muzycznych i plastycznych.

- Rozwijanie umiejętności liczenia.

 

Dzieci 5 –letnie 

- Kształtowanie świadomości ekologicznej.

- Dostrzeganie możliwości ponownego wykorzystania odpadów.

-  Rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią.

- Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.

- Poznawanie wybranych miejsc w Polsce.

- Poznawanie oznak lata.

- Zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu.

- Poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.

- Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych.

- Kształcenie umiejętności liczenia.

 

TEMATYKA: 

1. EKOLOGIA

2. WAKACYJNE PODRÓŻE

3. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

CZERWIEC 2020

Dzieci 5,6 - letnie

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,

- poznawanie wybranych regionów Polski,

-poznawanie oznak lata,

-zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,

-dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,

-rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,

-zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,

-wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,

-kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,

-docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,

-wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,

-pobudzanie ciekawości poznawczej,

 

Tematyka:

1.Wakacyjne podróże.

2.Pożegnania nadszedł czas.

3.Zabawki ekologiczne.


MAJ 2020

Dla dzieci 3,4-letnich

- Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

- Utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych.

- Poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.

- Poznawanie nazw niektórych kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki.

- Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka.

- Dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci.

- Utrwalanie umiejętności liczenia.

- Utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy.

Dla dzieci 5-letnich

- Zapoznanie z wyglądem mapy Polski.

- Utrwalanie nazw i wyglądu polskich symboli narodowych.

- Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

- Poznawanie historii powstania Warszawy.

- Zapoznanie z nazwami państw należących do UE.

- Zapoznanie z niektórymi zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami.

- Rozwijanie zainteresowania przyrodą.

- Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka.

- Dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras.

- Kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych

- Porównywanie pojemności naczyń.

- Rozwijanie umiejętności szeregowania.

- Porównywanie masy przedmiotów.

TEMATYKA

1. MOJA OJCZYZNA

2. ŁĄKA W MAJU

3. ŚWIĘTO RODZICÓW

4. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

MAJ 2020

Dzieci 5,6 - letnie

- wskazywanie różnic między miastem a wsią,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,

- przedstawianie działań w zapisie,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

- poznawanie historii powstania Warszawy,

- poznawanie miary płynów,

- zapoznanie z wyglądem mapy Polski,

- zapoznanie z nazwami państw należących do UE,

- zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków,

- określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy,

- zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem

- zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,

- dostrzeganie piękna majowej przyrody,

- zapoznanie z sześcianem,

rozwijanie umiejętności szeregowania,

- poznawanie budowy biedronki,

- obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,

- rozwijanie zainteresowania przyrodą,

- zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności, 

- porównywanie wzrostu dzieci,

- rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- zachęcanie do sprawiania przyjemności innym,

- zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami.

- kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

- dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,

- porównywanie masy przedmiotów,

- zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,

- rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych,

Tematyka:

1.Moja miejscowość, mój region.

2.Moja ojczyzna.

3.Łąka w maju.

4.Święto rodziców

5.Niby tacy sami, a jednak inni .KWIECIEŃ 2020

Dzieci 3,4 – letnie 

 • Zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych.
 • Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi.
 • Poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej, zachęcanie do dbania o środowisko.
 • Rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania.
 • Poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia. 

Dzieci 5 –letnie 

 • Poznawanie nazw ptaków powracających do nas wczesną wiosną.
 • Budzenie zainteresowania przyrodą.
 • Poznawanie zwyczajów wielkanocnych.
 • Poznawanie wybranych zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych,  zachęcanie do segregowania śmieci.
 • Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin.
 • Zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko.
 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.
 • Wskazywanie różnic między miastem a wsią.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia, np. mierzenie stopami, krokami. 

TEMATYKA 

 1. WIOSENNE POWROTY
 2. WIELKANOC
 3. WIOSNA NA WSI
 4. DBAMY O PRZYRODĘ
 5. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

KWIECIEŃ 2020

Dzieci 5,6 - letnie

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • układanie działań do podanych zadań,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie poznanej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi,
 • budzenie zainteresowania przyrodą,
 • zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu,
 • poznawanie zwyczajów wielkanocnych,
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu,
 • poznawanie różnych pisanek,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • składanie i zaginanie papieru według instrukcji,
 • poznawanie budowy i właściwości jajka,
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek,
 • zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka,
 •  zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia,
 • mierzenie długości stopami, krokami,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zachęcanie do wspólnego działania,
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania. rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do segregowania śmieci,
 • zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,
 • wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin,
 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,
 • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.

Tematyka:

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wielkanoc.
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbamy o przyrodę.


MARZEC 2020

MARZEC 2020

DZIECI 3-4 -LETNIE

 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji.
 • Poznawanie niektórych zwierząt żyjących w lesie i na polu.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.
 • Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad zachowania.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Kształcenie nawyków prozdrowotnych.

DZIECI 5-LETNIE

 •  Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie.
 • Poznanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów na kalendarzu pogody.
 • Określanie znaczenia wody w życiu człowieka.
 • Poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.
 •  Poznawanie oznak wiosny. Utrwalenie nazw dni tygodnia.
 • Kształcenie umiejętności reagowania na ustalone hasła i sygnały.

 TEMATYKA 

 1. ZWIERZĘTA DŻUNGLI I SAWANNY
 2. ZWIERZĘTA NASZYCH ŁĄK I PÓL
 3. MARCOWA POGODA
 4. WIOSENNE PRZEBUDZENIE

Dzieci 5,6 - letnie

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
 • utrwalanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,
 • poznawanie właściwości fizycznych powietrza,
 • zapoznanie z pojęciem gaz,
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
 • poznawanie cech kuli,
 • wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,  
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia,
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka,
 • poznawanie oznak wiosny,
 • przeliczanie w zakresie 10,
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki,
 • poznawanie budowy motyla,
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin,
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny,
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,
 • utrwalanie oznak wiosny.

Tematyka:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
 3. Marcowa pogoda.
 4. Wiosenne przebudzenia.


LUTY 2020

DZIECI 3-4 -LETNIE 

- Poznawanie literatury dziecięcej.

- Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.

- Układanie obrazków wg kolejności zdarzeń.

- Zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym.

- Zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów.

- Zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka.

- Dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego.

- Zapoznanie ze środkami transportu.

- Poznanie ciekawostek związanych z kosmosem.

- Poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej zawodów.

- Rozwijanie umiejętności społecznych.

- Układanie kompozycji z figur geometrycznych.

- Rozwijanie umiejętności liczenia.

 

DZIECI 5-LETNIE 

- Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni.

- Przedstawianie słowami uczuć i nastroju.

- Poznawanie substancji, które topnieją.

- Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

- Dostrzeganie piękna muzyki.

- Rozwijanie umiejętności grania na wybranych instrumentach perkusyjnych.

- Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.

- Utrwalenie nazw wybranych instrumentów.

- Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego.

- Przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

- Poznanie różnego typu zawodów.

- Wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami.

- Rozwijanie umiejętności formułowania pytań.

- Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

- Rozwijanie umiejętności liczenia.

- Rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli.

- Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych.

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją.

- Wyodrębnianie sylab w słowach.

- Wyodrębnianie w słowach głosek początkowych ( w nagłosie).

 

TEMATYKA 

1. BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

2. MUZYKA WOKÓŁ NAS

3. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

4. PROJEKT ZAWODY

LUTY 2020

Dzieci 5,6 - letnie

 - rozwijanie mowy,

- rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,

- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej

- poznawanie małych i wielkich liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,

- zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,

-zapoznanie ze znakiem odejmowania

-rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,

- rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,

- zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

- poznawanie zapisów cyfrowych liczb,

-rozwijanie sprawności manualnej,

- utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,

- rozwijanie aktywności twórczej,

- przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

- poznanie różnego typu zawodów,

- wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,

- rozwijanie umiejętności formułowania pytań,

- prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu,

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

- usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów

- tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów

- rozumienie wagi pracy ludzkiej,

- poznanie specyfiki pracy malarza,        

- rozwijanie umiejętności planowania własnych działań,

- podsumowanie działań podjętych w ramach projektu,

- podsumowanie wiedzy na temat poznanych zawodów.


Tematyka:

1.Baśnie, bajki, bajeczki

2. Muzyka wokół nas

3.Nie jesteśmy sami w kosmosie

4.Projekt Mój wymarzony zawód


STYCZEŃ 2020

DZIECI 3-4 –LETNIE

Dostrzeganie upływu czasu; poznawanie występujących w przyrodzie następstw dni i nocy oraz pór roku.

- Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym.

- Utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą.

- Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych.

- Zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem.

- Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.  

- Rozwijanie umiejętności matematycznych; stosowanie określeń długi, krótki. 


DZIECI 5-LETNIE 

- Poznanie nazw miesięcy; utrwalenie oznak pór roku.

- Kształcenie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki o różnej wysokości.

- Poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej, zachęcanie do zabaw badawczych.

- Wzbudzanie szacunku do osób starszych.

- Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.

- Utrwalenie nazw zwierząt leśnych.

- Wyodrębnianie sylab w słowach.

- Wyodrębnianie w słowach głosek początkowych ( w nagłosie).

- Określanie położenia przedmiotów względem siebie.

Rozwijanie umiejętności liczenia. 


TEMATYKA 

1. MIJAJĄ DNI , MIESIĄCE, LATA

2. ZIMA I ZWIERZĘTA

3. BABCIA I DZIADEK

STYCZEŃ 2020

Dzieci 5,6 - letnie

 - rozwijanie mowy,

 - zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,

 -  rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,

 - rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 - poznawanie nazw miesięcy,

 - rozwijanie sprawności manualnej,

 - utrwalanie oznak pór roku,

 - poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,

- utrwalanie poznanych znaków matematycznych,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,

- utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,

- wzbudzanie szacunku dla osób starszych,

- rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,

- utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- umuzykalnianie dzieci,

- zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,

- rozwijanie mowy i pamięci,

- docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,

- aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,

- obserwowanie swoich możliwości na tle innych.


Tematyka:

1.Mijają dni, miesiące, lata.

2.Zima i zwierzęta.

3.Babcia i dziadek.


GRUDZIEŃ 2019

GRUDZIEŃ 2019

DZIECI 3-4 -LETNIE
- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.
- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć.
- Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
- Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy.
- Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.
- Rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki.
- Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
- Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
- Rozwijanie umiejętności liczenia.

DZIECI 5-LETNIE
- Integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
- Odpowiadanie na pytanie i formułowanie własnych.
- Uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.
- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.
- Zapoznanie z oznakami nowej pory roku.
- Dostrzeganie cykliczności dni tygodnia.
- Poznanie nazw sportów zimowych.
- Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.
- Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
- Rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli.
- Utrwalanie znajomości swojego adresu zamieszkania.
- Wyodrębnianie sylab w słowach.
- Wyodrębnianie w słowach głosek początkowych ( w nagłosie).

TEMATYKA
1. PROJEKT PRZYJAŹŃ
2. ZBLIŻA SIĘ ZIMA
3. IDĄ ŚWIĘTA

Dzieci 5,6 - letnie 

- kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci
- uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
- uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka
- kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami
- kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych - nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych
- integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych
- odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych
- rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom
- rozwijanie koncentracji uwagi i mowy
- zapoznanie z oznakami nowej pory roku
- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
- rozwijanie umiejętności liczenia
- dostrzeganie cykliczności dni tygodnia
-wykonywanie uproszczonych kroków walca
- wykorzystanie w pracy różnych materiałów
-poznawanie nazw sportów zimowych
- zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
-badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu
- ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
- zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania
- rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli
- zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom
- utrwalanie swojego adresu zamieszkania.


Tematyka:
1. Projekt: Przyjaźń.
2. Idzie zima ze śniegiem.
3. Idą święta.


LISTOPAD 2019
DZIECI 3-4 - LETNIE
- Zwracanie uwagi na różnorodność zabudowy, dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie domów.
- Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków.
- Wdrażanie do dbania o własne zdrowie.
- Propagowanie zdrowego żywienia.
- Utrwalenie znajomości numeru alarmowego.
- Kształtowanie nawyków higienicznych.
- Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
- Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach, budzenie zainteresowania historią Ziemi.
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. przedmiotów ze względu na jakość (np. barwa, wielkość).
- Utrwalanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
- Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wybranego utworu.
- Rozwijanie umiejętności liczenia.

DZIECI 5- LETNIE
- Zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie domów.
- Poznawanie wiadomości o wybranych domowych urządzeniach elektrycznych.
- Poznawanie zwyczajów niektórych zwierząt domowych.
- Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
- Zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.
- Przybliżenie dzieciom zjawiska przewodnictwa cieplnego.
- Zachęcanie do zdrowego stylu życia.
- Uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu.
- Uświadomienie konieczności, szukania pomocy u lekarza w czasie choroby.
- Poznanie nazw i wyglądu wybranych dinozaurów.
- Poszerzenie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego.
- Rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania i szeregowania.
- Dostrzeganie i kontynuowanie rytmu.
- Wyodrębnianie sylab w słowach.
- Wyodrębnianie w słowach głosek początkowych ( w nagłosie).
- Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych i zabawach.

TEMATYKA
1. MÓJ DOM
2. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
3. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
4. JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT
LISTOPAD 2019
Dzieci 5,6 - letnie
- rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,

- utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
- dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
- rozwijanie mowy,
- poznawanie zwyczajów kotów i psów,
- rozwijanie narządów artykulacyjnych,
- ćwiczenia drobnych ruchów rąk,
- poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
- rozwijanie sprawności fizycznych,
- rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
- rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
-wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
- poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
-uświadamianie dzieciom ich praw
- utrwalanie poznanych liter,
- poznawanie cech trójkąta,
- utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
- wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- utrwalenie kroku poloneza,
- przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
- poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,
- zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.
- zachęcanie do zdrowego stylu życia,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- zachęcanie do dbania o czystość,
- utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
- rozwijanie aparatu głosowego,
- zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
- przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
- uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
- uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
- zachęcanie do dbania o zęby,
- poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,

Tematyka:
1.Mój dom.
2.Moje prawa i obowiązki.
3.Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
4.Jak wyglądał świat przed milionami lat.

PAŹDZIERNIK 2019

PAŹDZIERNIK 2019

DZIECI 3-4 -LETNIE


- Poznawanie wybranych owoców i warzyw.
- Zapoznanie ze sposobem przygotowania się wybranych zwierząt do zimy.
- Poznanie pochodzenia i wykorzystania wełny.
- Zapoznanie z etapami powstawania mąki.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.
- Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.
- Podawanie imion mamy, taty, brata, siostry.
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość(np. barwa, wielkość).
- Utrwalanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
- Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wybranego utworu.
- Rozwijanie umiejętności liczenia.
- Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

DZIECI 5-LETNIE
- Rozpoznawanie owoców za pomocą: dotyku, smaku, wzroku, węchu.
- Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części.
- Poznanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy.
- Poznanie niektórych produktów otrzymanych z gliny i piasku.
- Poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny.
- Poznanie sposobu otrzymywania sera, papieru.
- Poznanie pogody, która jest późną jesienią.
- Zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody.
- Budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom.
- Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
- Poznawanie właściwości magnesu.
- Wyodrębnianie sylab w słowach.
- Wyodrębnianie w słowach głosek początkowych ( w nagłosie).
- Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych i zabawach.
- Rozwijanie umiejętności liczenia .

TEMATYKA
1. IDZIE JESIEŃ…PRZEZ OGRÓD I SAD
2. IDZIE JESIEŃ…DO ZWIERZĄT
3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
4. IDZE JESIEŃ Z DESZCZEM
5. MOJA RODZINA

Dzieci 5,6 - letnie

-rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
- poznawanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
-wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska,
-poznawanie cech kwadratu,
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1,2
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
-poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.
- poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
- odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
-poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
- utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.
- zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
-odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
-utrwalanie poznanych liter,
-poznawanie sposobu otrzymywania sera,
-poznawanie zwierząt: owcy i barana,
-poznawanie pochodzenia wełny,
-poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
-poznawanie pogody późną jesienią,
-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
-poznawanie cech prostokąta,
-utrwalanie poznanych figur,
-zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
-rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
-poznawanie zjawisk przyrodniczych,
-poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
-budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
-rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
-poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie poznanych liter,
-utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
-rozwijanie umiejętności liczenia,
-poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
-wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
-poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
-budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
-rozwijanie słuchu fonematycznego,
-podawanie cech rodziców,
-rozwijanie sprawności fizycznej
-rozwijanie sprawności manualnej


Tematyka:
1.Idzie jesień… przez ogród i sad.
2.Idzie jesień... do zwierząt.
3.Co z czego otrzymujemy.
4.Idzie jesień… z deszczem.
5.Moja rodzina.


WRZESIEŃ 2019

WRZESIEŃ 2019

DZIECI 3-4 -LETNIE
- Poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.
- Nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów.
- Rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków.
- Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
- Określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.
- Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
- Uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych oraz w zabawach z elementem naśladownictwa.
- Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
- Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
- Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody.
- Wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

DZIECI 5-LETNIE
- Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów.
- Podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki; określanie swoich zainteresowań.
- Nazywanie części ciała.
- Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
- Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.
- Rozumienie znaczenia zmysłów w życiu człowieka.
- Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
- Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych.
- Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu. - - - Zachęcanie do zgodnego współdziałania w zabawie.
- Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
- Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej). 
- Poznawanie wybranych znaków drogowych.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
- Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach. Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody.
- Wyodrębnianie sylab w słowach.
- Rozpoznawanie i nazywanie figury geometrycznej – koła.

TEMATYKA
1. TO JESTEM JA
2. MOJA GRUPA
3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
4. IDZIE JESIEŃ…PRZEZ LAS, PARK

Dzieci 5,6 - letnie
- zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,

rozwijanie mowy,
- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
- zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
- dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- poznawanie ważniejszych regionów Polski,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- umuzykalnianie dzieci,
- poznawanie narządów zmysłów,
- utrwalanie nazw części ciała,
- poznawanie różnych stanów emocjonalnych.
- rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
- umuzykalnianie dzieci,
- dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
- poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.
- poznawanie zasad ruchu drogowego,
- rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
- zapoznanie z kołem,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.
- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
- poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
- rozwijanie mowy, utrwalanie oznak jesieni,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie wyobraźni,
- utrwalanie kolorów jesieni,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
- rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
- poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie mowy i pamięci.

Tematyka:
1.To jestem ja
2.Moja grupa
3.Moja droga do przedszkola
4.Idzie jesień... przez las, park