Prezydium Rady Rodziców w szkole

pani Magdalena Wiater- przewodnicząca
pani Renata Musiałek- zastępca
pani Ewelina Ruszała- sekretarz
pani Marzena Marciniec- skarbnik

Regulamin Rady Rodziców


Regulamin_Rady Rodziców.pdf