Koordynatorem szkolnych akcji charytatywnych jest pani Marta Ryś.


ADOPCJA SERCA-informacje z Kamerunu

Świąteczna paczka dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci


Adopcja serca - Kamerun

Jest to program pomocy w kształceniu biednych dzieci z krajów misyjnych. Pomagamy konkretnemu dziecku z katolickiej szkoły za które odpowiedzialne są Misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Zbiórka pieniędzy trwa do czerwca, następnie pieniądze są wysyłane na konto misyjne.

Naszym dzieckiem od 2013 roku jest:

Nazwisko : ZOBO

Imię : YVES URLICH

Data urodzenia : 2.02.2006

Klasa : - 2 liceum (2019)

Miejscowość : Nguelemendouka - Sague

Plemię : MAKA

Ojciec : MEKOK EMMANUELLE

Zawód : rolnik

Matka : NTSAMA Cornelia

Rodzeństwo: 2 braci i 1 siostra

Miejsce w rodzinie : najstarszy


Zbieramy nakrętki dla Krzysia

Krzysiu mieszka w gminie Czudec. Chłopiec cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Nie mówi, nie chodzi, ma kłopoty z oddychaniem, nie może nawet samodzielnie siedzieć. Rodzice w miarę swych możliwości finansowych starają się mu zapewnić rehabilitację, specjalistyczny sprzęt i niezbędne do życia leki, które są bardzo kosztowne. Nie na wszystko ich stać. Dlatego zwracają się z apelem do szkół, przedszkoli, mieszkańców powiatu strzyżowskiego o zbieranie plastikowych nakrętek, dzięki którym uda im się zakupić wózek dla synka. Nie pozostańmy obojętni na los Krzysia. Pamiętajmy, nakrętka nic nie kosztuje, a dla chłopca jest bardzo cenna.


Udział  w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Edukujemy - Pomagamy", grupa: POMAGAMY - wolontariusze