Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Pstrągowej


Dyrektor Zespołu Szkół w Pstrągowej: p. Natasza Kula   

Nauczyciele przedszkola

p. Marta Czarnik , wychowawczyni grupy 5-6 latków  

p. Maria Fąfara ,wychowawczyni grupy 3-5 latków 

p. Sara Czarnik  w zastępstwie za p. Barbarę Brzezińską

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

p. Anna Furtek - wychowawczyni kl. I w zastępstwie za p. Marię Środoń 
p. Mariola Pachla- nauczyciel wspomagający w kl. I

p. Joanna Wiater - wychowawczyni kl. II w zastępstwie za p. Małgorzatę Stawarz 

p. Wiesława Kidacka - wychowawczyni kl. III  

p. Barbara Ziobro-Pitera- nauczyciel wspomagający w kl. III

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych: 

j. polski - p. Aneta Staszczuk ( wychowawczyni kl. VII oraz nauczyciel-bibliotekarz), p. Barbara Pilarz
historia, wos, wdż- p. Barbara Stec ( wychowawczyni kl. IV)
plastyka- p. Marta Czarnik
muzyka- p. Szymon Stec
religia- ks. Mariusz Grzybek
Nauczyciele języków obcych: 

j. angielski- p. Natasza Kula (kl. VII)  i p. Edyta Maziarz ( przedszkole , kl. I-VI i VIII, wychowawczyni kl. VI)
j. niemiecki- p. Grażyna Frings
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i technicznych:

matematyka w kl. V- p. Jolanta Ożóg , wychowawczyni kl. V 

matematyka w kl. IV, VI-VIII p. Sławomir Szela

chemia- p. Jolanta Błażejowska
biologia, przyroda- p. Barbara Mazur
geografia- p. Maria Jacek
fizyka- p. Jolanta Ożóg
technika, informatyka-p. Bogdan Teper ( wychowawca kl. VIII)
Edukacja dla bezpieczeństwa-p. Mariusz Fąfara

Nauczyciel wychowania fizycznego- p. Jerzy Pilarz
Nauczyciele specjaliści:
pedagog szkolny, oligofrenopedagog- p. Marta Ryś
psycholog- p. Marta Szaro
logopeda-p. Grażyna Frings
nauczyciel wspomagający, tyflopedagog, surdopedagog, pedagogika specjalna, autyzm i zespół Aspergera-p. Barbara Ziobro-Pitera
pedagogika specjalna, oligofrenopedagog-p. Małgorzata Stawarz