Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Pstrągowej


Dyrektor Zespołu Szkół w Pstrągowej: p. Natasza Kula   

Nauczyciele przedszkola: Marta Czarnik ( wychowawczyni grupy 5-6 latków) , p. Maria Fąfara ( wychowawczyni grupy 3-5 latków) oraz , w zastępstwie za p. Barbarę Brzezińską- Sara Czarnik.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

p. Maria Środoń ( wychowawczyni kl. I) p.Małgorzata Stawarz (wychowawczyni kl. II), p. Wiesława Kidacka ( wychowawczyni kl. III),  p.Barbara Ziobro-Pitera-nauczyciel wspomagający w kl. III.

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych: 

j.polski - p. Aneta Staszczuk ( wychowawczyni kl. VII oraz nauczyciel-bibliotekarz), p. Barbara Pilarz
historia, wos, wdż- p. Barbara Stec ( wychowawczyni kl. IV)
plastyka- p.Marta Czarnik
muzyka- p. Szymon Stec
religia- ks. Mariusz Grzybek, p.Barbara Ziobro-Pitera
Nauczyciele języków obcych: 

j.angielski- p.Natasza Kula i p.Edyta Maziarz ( wychowawczyni kl. VI)
j.niemiecki- p.Grażyna Frings
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i technicznych:

matematyka- p.Jolanta Ożóg ( wychowawczyni kl. V) i p.Sławomir Szela

chemia- p.Jolanta Błażejowska
biologia, przyroda- p.Barbara Mazur
geografia- p.Maria Jacek
fizyka- p.Jolanta Ożóg
technika, informatyka-p. Bogdan Teper ( wychowawca kl. VIII)
Edukacja dla bezpieczeństwa-p. Mariusz Fąfara

Nauczyciel wychowania fizycznego- p.Jerzy Pilarz
Nauczyciele specjaliści:
pedagog szkolny, oligofrenopedagog- p.Marta Ryś
psycholog- p.Marta Szaro
logopeda-p.Grażyna Frings
nauczyciel wspomagający, tyflopedagog, surdopedagog, pedagogika specjalna, autyzm i zespół Aspergera-p. Barbara Ziobro-Pitera
pedagogika specjalna, oligofrenopedagog-p.Małgorzata Stawarz