OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania kl. I-III.pdf
Kryteria oceniania z wychowania fizycznego.pdf
PSO przedmioty humanistyczne.pdf
PSO przedmioty ścisłe, mat-przyr, tech..pdf
PZO-z-j.ang.kl.1-3 i 4-8 j.niem-7-8.pdf