projektunijny-regulamin.pdf

Harmonogram działań w projekcie

harmonogram.pdf


UCZESTNICY-PARTNERZY PROJEKTU

1.     Polska : Szkoła podstawowa nr 1 im.płk. K. Iranka Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej

2.     Słowacja : Peter Pazmany Gimnazium, Nove Zamky

3.     Rumunia: Samson Bodnarescu Gimnazium, Galanesti

4.     Grecja: Primary School of Kouloura, Kouloura

5.     Hiszpania: Colegio Santo Angel de la Guarda, Madryt 

31 sierpnia 2019 w Zespole Szkół w Pstrągowej kończy się realizacja dwuletniego międzynarodowego projektu pt. MONEY MATTERS,finansowanego w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową finansową nr 2017-2-SK01-KA219-235366.  Był to już czwarty międzynarodowy projekt, w którym uczestniczyła szkoła , w tym dwukrotnie jako pomysłodawca i międzynarodowy koordynator projektu.
Udział w projekcie to spore wyzwanie m.in. organizacyjne, merytoryczne, logistyczne ; projekt MONEY MATTERS to przede wszystkim poznawanie świata finansów, rozwój i doskonalenie logicznego myślenia, nabywanie umiejętności planowania i realizowania budżetu, branie odpowiedzialności za decyzje finansowe. Wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach i prezentacji swoich talentów; udział w projekcie, wyjazdy zagraniczne dodały uczniom odwagi, wydobył także ukryte, bądź ukrywane dotąd, umiejętności, predyspozycje. Uczniowie uzyskali możliwość rozwoju kreatywności, umiejętności współpracy i pracy m.in. w międzynarodowym zespole, komunikowania się w języku angielskim w realnych sytuacjach … i co najbardziej bezcenne- pojawiło się porozumienie bez granic, otwartość, radość, motywacja i przyjaźnie ponad granicami. Dzięki wizytom w różnych instytucjach ( Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, Narodowy Bank Polski w Rzeszowie i w Warszawie, Muzeum Mennica Królewska w Madrycie, Narodowy Bank Słowacji w Bratysławie, Gabinet Numizmatyczny Hutten-Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, Centrum Pieniądza w Warszawie, Bank Narodowy w Suczawie w Rumunii), udziałowi w różnorodnych warsztatach i wykładach – uczniowie zyskali wiedzę o sposobach płacenia w czasach zanim pojawił się pieniądz, historii i ewolucji pieniądza, sposobach wytwarzania pieniędzy na terenie Europy i w Polsce, projektowaniu monet i banknotów w walutach euro i złoty, sposobach zabezpieczeń banknotów, metodach płatności, w tym e-bankingu, sposobach zarabiania, różnorodnych zawodach związanych bezpośrednio lub pośrednio z pieniądzem itp. 

Nauczyciele to także ważni beneficjenci projektu; zmotywowani-motywują innych, są lokomotywami różnorodnych działań, wykrzesują z siebie nowe pokłady energii i pomysłów, rozkwitają, nabierają większej pewności siebie, uczą się języka angielskiego, tworzą ciekawe scenariusze, wykorzystują swoje umiejętności, odnajdują się w nowych sytuacjach, efektywnie współpracują. 

Nie do przecenienia są także długofalowe korzyści dla szkoły: 

• wiedzą o nas w świecie- dzięki upowszechnianiu wiedzy o projekcie w Internecie to właśnie uczniowie i nauczyciele są najlepszymi ambasadorami swojej szkoły, gminy, kraju, 

• w ramach międzynarodowej współpracy uczymy się od siebie nawzajem na wielu poziomach i dziedzinach, podpatrujemy swoje miejsca pracy, metody pracy , nauczania itd…

 • dowiadujemy się i upowszechniamy wiedzę o kulturze krajów partnerskich,
• zauważalny jest wzrost motywacji do nauki języków obcych u uczniów i nauczycieli, większa otwartość w wielu obszarach, ogromne zaangażowanie nauczycieli, włączenie się rodziców , rozwój kreatywnego i logicznego myślenia, rozwój umiejętności planowania, pracy zespołowej, 

• doskonalone są umiejętności posługiwania się technologia komputerową,

 • bezcenna jest możliwość uczestnictwa w wyjazdach edukacyjnych krajowych i zagranicznych- w ramach projektu 12 uczniów uczestniczyło w trzech pięciodniowych wizytach w szkołach partnerskich ( każdorazowo 4 uczniów i 2 nauczycieli), 

• pojawiają się/kontynuowane są niestandardowe , nowoczesne metody nauczania i uczenia się, 

• projekt to mnóstwo rozwijających wyzwań i satysfakcji. 

Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2017r. do 31.08.2019r. Budżet projektu ( dla wszystkich partnerskich szkół) wynosił 119 870 euro, z czego Zespół Szkół w Pstrągowej otrzymał 22 290 euro. W ramach tych środków zorganizowano m.in. 3 pięciodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do szkół w Rumunii, Hiszpanii i Słowacji , wizytę partnerskich szkół w Pstrągowej w maju 2018r., 3 dwudniowe wyjazdy zarządu projektu ( każdorazowo 2 osoby) do szkół partnerskich, dla uczniów liczne wycieczki edukacyjne, warsztaty tematyczne, trzykrotnie Dni Erasmusa itd. Równolegle, projekt realizowany był na platformie eTwinning.
Informacje o projekcie dostępne są: htps://twinspace.etwinning.net/66268/home                 

 htps://www.faceoook.com/moneymatersplus/ 


31.05.2019
DZIEŃ EUROPEJSKI- dzień projektu MONEY MATTERS


Projekt MONEY MATTERS, program ERASMUS+, 1-5 kwietnia 2019r.

 Tym razem celem naszej wizyty była szkoła partnerska - Scoala Gimnaziala Samson Bodnarescu- w Galanesti , region Bukowina w Rumunii. Nasza podróż ( 4 uczniów z 2 opiekunów) rozpoczęła się w nocy z 30/31 marca , ponieważ musieliśmy dotrzeć na lotnisko w Warszawie, żeby ,,złapać’’ poranny lot do...no właśnie :-), tu muszę coś wyjaśnić dla wytrawnych znawców map, geografii itp. Logika nakazuje podróżować jak najkrótszą trasa , ale w przypadku podróży samolotem ogromną rolę odgrywa cena biletu. Dlatego polecieliśmy z Warszawy do Bergamo ( koło Mediolanu), we Włoszech, mieliśmy parę godzin na zjedzenie śniadania i rzut okiem z podnóża stoku na piękne stare miasto https://zyciewpodrozy.pl/bergamo/. Wróciliśmy na lotnisko i polecieliśmy do miejscowości Suczawa w Rumunii, skąd już tylko godzina jazdy autobusem dzieliła nas od celu. W rezultacie w podróży do Rumunii spędziliśmy 22 godziny. Dwukrotnie doświadczyliśmy zmiany czasu tego dnia; najpierw w nocy wskazówki zegarów przesunęły się z 2 na 3, a następnie w Rumunii kolejny raz wskazówki zegara o jedną godzinę do przodu. 

Nasz program na 5 dni pobytu przygotowany przez gospodarzy był bardzo bogaty. Dzień pierwszy spędziliśmy w centrum kulturalnym w Galanesti oraz w szkole, poznając kulturę regionu i kraju, jego tradycje, sztukę. Uczniowie wzięli udział w zajęciach, których tematem była m.in. waluta euro. Posadziliśmy swoje drzewo-dęba-koło szkoły.

Kolejne dni to wyjazdy do bardzo interesujących miejsc w tym przepięknych tzw. malowanych klasztorów-monasterów w miejscowości Putna i Sucevica ( Painted churches of Moldavia), fortecy i skansenu w Suczawie, zwiedziliśmy, usytuowane ,,in the middle of nowhere’’ przebogate w eksponaty muzeum pisanek w ,,Egg Museum Vama-Bucovina’’. Wzięliśmy udział w wykładzie na temat tworzenia banknotów i monet w Banku Narodowym Rumunii w stolicy regionu w Suczawie oraz zajęciach w planetarium i obserwatorium astronomicznym na Uniwersytecie Suczawa. 

Jest takie powiedzenie, zawsze aktualne, które mówi, że podróże kształcą, bo dla naszych uczniów wiele rzeczy było zupełnie nowych. Pierwszy raz na lotnisku, ogromne wrażenia związane z przejściem przez tzw. SECURITY (kontrola bezpieczeństwa), lot samolotem, tłumy ludzi mówiących w różnych językach na lotniskach itd. Zamieszkanie u rodzin uczniów z rumuńskiej szkoły, oderwanie od rodziny przez tydzień. No i konieczność posługiwania się językiem angielskim przez większość czasu.

Nasi uczniowie celująco zdali egzamin podróżny, nawet jeśli chwilami nie było łatwo.


Otwarty dzień projektu MONEY MATTERS