ZESPÓŁ WDROŻENIOWY

Współpracujemy ściśle z panem Maciejem Winiarkiem , twórcą modelu Myślenia Krytycznego w Polsce i TOC dla Edukacji https://mysleniekrytyczne.edu.pl/o-nas/certyfikowane-szkoly/lista-certyfikowanych-szkol-dla-wojewodz..., mamy wszelkie wsparcie dla nauczycieli, dyrektora, koordynatora, uczniów. Jesteśmy w tej chwili jedyną certyfikowaną na Podkarpaciu szkołą wdrażającą model myślenia krytycznego.

Nasze zasoby:
*  2 trenerów myślenia krytycznego: panią Anetę Staszczuk  i panią  Nataszę Kula
*  zespół nauczycieli już wdrażających model MK na swoich lekcjach:
N.Kula, E.Maziarz (j.angielski), A.Staszczuk (j.polski), B.Stec (historia , wos), W.Kidacka, J.Wiater (edukacja wczesnoszkolna), J.Ożóg (matematyka)
* oraz kilkoro nauczycieli, którzy na razie obserwują, próbują, przyglądają się
* energię, motywację.
* PRZEKONANIE OPARTE NA WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, ŻE TO WŁAŚCIWA DROGA NOWOCZESNEJ I
EFEKTYWNEJ EDUKACJI W XXI WIEKU, że W MK TO DZIECI TWORZĄ WIEDZĘ, że MYŚLENIE KRYTYCZNE TO NIE JEST CHWILOWA MODA.