Projekt 0120 "Nowa jakość kształcenia w Gminie Czudec"

Dwuletni projekt obejmuje uczniów klas I-VIII .

Zajęcia rozwijające dla uczniów:

Klasa I-III : nauka programowania i koło szachowe

Klasa IV-VI: nauka programowania

Klasa VII-VIII  : nauka programowania , koło przyrodniczo-geograficzne, koło matematyczne

 klasa VIII : koło fizyczne  

119 GM Czudec Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - 2018-2019.pdf