ZAJĘCIA KRYMINALISTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH 


W TRAKCIE ZAJĘĆ BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 • Czym jest ślad kryminalistyczny? – 6h
 • treści merytoryczne: ujawnianie i zabezpieczanie m.in.: śladów linii papilarnych, stóp, zapachu, biologicznych, mechanoskopijnych.
 • Dowiem się kto jest przestępcą - 6h
 • treści merytoryczne: zasady, metody oraz sposobami prowadzenia oględzin, warsztaty praktyczne: praca w roli m.in. prokuratora, technika kryminalistyki.
 • Chcę być prawnikiem! - 6h
 • treści merytoryczne: najczęściej dokonywane przestępstwach na obywatelach w wieku uczestnika projektu; przegląd czynności jakie należy podejmować, by skutecznie bronić swoich praw przed sądem, rola sędziego, prokuratora, adwokata, czy też radcy prawnego.
 • Odkrywamy tajemnice ciała człowieka - 6h
 • treści merytoryczne: rodzaje, sposoby powstania oraz zabezpieczanie urazów oraz obrażeń, wykorzystanie mikroskopu do analizy mikro preparatów(np. prawidłowa, nieprawidłowa histologia).
 • Ewolucja człowieka - 6h
 • treści merytoryczne: zmienność cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni, metody pozwalające ustalić tożsamość człowieka poprzez wykonanie pomiarów porównawczych części ciała ludzkiego np.: długości kości, objętości i proporcji czaszki, proporcji ciała.

Struktura zajęć będzie identyczna w przypadku każdego z 5 bloków i obejmować będzie:
 • Zajęcia wprowadzające – 1h,
 • Zajęcia warsztatowe - praca indywidualna – 2h,
 • Zajęcia warsztatowe - praca w grupie – 2h,
 • Zajęcia podsumowujące – 1h.
ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN WARSZTATÓW 30 GODZIN NA GRUPĘ
regulaminproj.odkrywamytajemnicelabor.krymin_2.pdf