PUBLIKACJE


Rok szkolny 2018/2019


Rok szkolny 2016/2017

Odżywianie dziecka w wieku przedszkolnym

zdrowe-ywienie-dziecka-w-przedszkolu.pdf

Jak nauczyć dziecko mądrego korzystania z nowych technologii?

jaknauczydzieckomdregokorzystaniaznowychtechnologii.pdf

Szkoła Podstawowa w Pstrągowej jako administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej informacji i szczegółów dotyczących Państwa uprawnień i obowiązków dostępne jest na stronie internetowej http://zs-pstragowa.pl/ochrona-danych-osobowych