GRUDZIEŃ 2020

GRUDZIEŃ 2020

Dzieci 3,4,5-letnie

- zapoznanie z literą l: małą i wielką, drukowaną (5latki),
- zapoznanie z literą y: małą i drukowaną (5latki),
- zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną (5latki),

- rozwijanie mowy,

- nauka wiersza,

- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie poczucia bycia współgospodarza sali,

- rozpoznaje i wskazuje liczbę: 6,

- rozpoznaje i wskazuje liczbę: 0,

- rozumie sens dodawania,

- rozwijanie umiejętności szeregowania,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozwijanie umiejętności składania elementów w całość,

- dostrzeganie prawidłowości w ciągu przedmiotów,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
- poznawanie (ogólne) historii powstawania węgla kamiennego,

- zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,

- zapoznanie ze znakami nowej pory roku,

- utrwalanie nazw elementów pogody,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- umuzykalnianie dzieci,

- zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwija umiejętność malowania na kartkach o różnej fakturze.


Tematyka zajęć  

 1. Tu rosły paprocie.
 2. Nadchodzi zima.
 3. Święta, święta.

Dzieci 6-letnie:

- zapoznanie z literą l: mała i wielką, drukowaną i pisaną,

- zapoznanie z literą y: mała, drukowaną i pisaną,

- zapoznanie z literą r: mała i wielką, drukowaną i pisaną,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- pamięciowe opanowanie utworu literackiego,

- rozwijanie mowy,

- zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią,

- zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w rożnych krajach europejskich,

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6,

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0,

- wprowadzenie zapisu dodawanie, zapoznanie ze znakiem: +,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze,

- zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej,

- zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki,

- umuzykalnienie dzieci,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

-zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,

-zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla,

- dostrzeganie cykliczności pór roku,

- utrwalanie nazw elementów pogody,

- rozwijanie sprawności fizycznej.


Tematyka zajęć

1. Tu rosły paprocie

2. Nadchodzi zima

3. Święta, święta


LISTOPAD 2020

LISTOPAD 2020

Dzieci 3,4,5-letnie

- zapoznanie z literą i: mała i wielką, drukowaną (5latki),
- zapoznanie z literą t: mała i wielką, drukowaną (5latki),
- zapoznanie z literą d: mała i wielką, drukowaną (5latki),
- zapoznanie z literą k: mała i wielką (5latki),
- rozwijanie mowy, pamięci i myślenia,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5 (5latki),
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie umiejętności szeregowania,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie inwencji twórczej,
- zapoznanie z pracą stomatologa,
- porównywanie masy przedmiotów,
- poznawanie swoich praw i obowiązków,
- utrwalanie pór roku,
- zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca,
- poznawanie (ogólne) historii powstawania węgla kamiennego,
- zachęcanie do utrzymywania porządku,
- uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka,
- zachęcanie do używania chusteczek podczas kataru,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- umuzykalnianie dzieci,
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie umiejętności wycinania.


Tematyka zajęć
1. Pada deszcz
2. Dbamy o zdrowie
3. Moje domowe zwierzątko
4. Urządzenia elektryczne

Dzieci 6-letnie:
- zapoznanie z literą i: mała i wielką, drukowaną i pisaną,
- zapoznanie z literą t: mała i wielką, drukowaną i pisaną,
- zapoznanie z literą d: mała i wielką, drukowaną i pisaną,
- zapoznanie z literą k: mała i wielką, drukowaną i pisaną,
- przygotowanie do nauki czytania,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- porównywanie liczebności zbiorów,
- zapoznanie z figurą geometryczną - trójkątem,
- zapoznanie z figurą geometryczną - prostokątem,
- utrwalanie nazw pór roku,
- zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie,
- uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka,
- zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności,
- zapoznanie z pracą stomatologa,
- poznawanie nazw posiłków i pór dnia,
- poznawanie swoich praw i obowiązków,
- poznawanie właściwości magnezu,
- zwracanie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym,
- poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii,
- poznawanie złych przewodników ciepła i dobrych przewodników ciepła,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- rozwijanie wrażliwości muzycznej,
- zapoznanie z wyglądem, budową, nazwą tamburynu i grą na nim,
- rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów,
- rozwijanie sprawności fizycznej.

Tematyka zajęć
 1. Jesienne nastroje
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Moje domowe zwierzątko
 4. Urządzenia elektryczne

PAŹDZIERNIK 2020

PAŹDZIERNIK 2020

Dzieci 3,4,5-letnie

- rozwijanie orientacji przestrzennej
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej
- utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów
- rozwijanie umiejętności liczenia
- poznawanie i nazywanie wybranych części ciała
- podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się
- wyrażanie muzyki ruchem
- rozwijanie zmysłów
- rozwijanie sprawności fizycznej
- zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki
- zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną (5 latki)
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu (5 latki)
- segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie (5-latki)
- ustalanie równoliczności zbiorów
- zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 i 2 (5 latki)
- zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę
- wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej
- zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną (5 latki)
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
- zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3 (5 latki)
- zachęcanie do zabawy w teatr
- rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji
- zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną (5 latki)
- organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
- poznanie cech kwadratu (5 latki)
- przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym
- zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
- rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów
- rozpoznawanie i nazywanie części ciała
- zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną (5 latki)
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4 (5 latki)
- uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka

Tematyka:
1. Jesień w sadzie.
2. Smaczne warzywa.
3. Jaki jestem.
4. Moje zmysły.

Dzieci 6-letnie

- zapoznanie z litera o: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
- zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
- zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
- zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
- wprowadzenie pojęć: samogłoska i spółgłoska,
- utrwalenie pojęcia spółgłoska
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- ustalanie równoliczności zbiorów,
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6,
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
- zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 i 2,
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,
- zapoznanie z nazwami drze owocowych,
- zapoznanie z wyglądem sklepu i pracą ekspedientki,
- segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie,
- poznawanie warzyw,
- zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,
- rozwijanie sprawności fizycznych,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- nauka piosenki
- tworzenie formy przestrzennej
- organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemu wartości,
- uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłu,
- podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
- poznawanie różnych rodzajów okularów,
- uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,

Tematyka:

 1. Jesień w sadzie.
 2. Jesień na działce.
 3. O sobie samym.
 4. Nasze zmysły.


WRZESIEŃ 2020

WRZESIEŃ 2020

Dzieci 3,4,5-letnie

 • Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie,
 • Zachęcanie do poznawania imion kolegów i koleżanek z grupy.
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami higieny.
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni, zainteresowanie ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji.
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej.
 • Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa.
 • Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park.
 • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki.
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu.
 • Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy, zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy.
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy
Tematyka:
1.2.Poznajemy przedszkole
3.Droga do przedszkola
4.Nadeszła jesień
5.Co robią zwierzęta jesienią?
Dzieci 6-letnie
- zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w szkole, ich wyglądem i przeznaczeniem,
- poznawanie imion kolegów i koleżanek z grupy,
- bliższe poznawanie swoich rówieśników,
- zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu,
- przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu,
- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,
- zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
- przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego,
- dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu,
- zapoznanie z wybranymi grzybami- jadalnymi i niejadalnymi,
- zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- rozwijanie percepcji wzrokowej,
- umuzykalnianie dzieci,
- rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie sprawności fizycznych,
- rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych,
- budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej,
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,


Tematyka:
 1. Witajcie w przedszkolu!
 2. Moja grupa.
 3. Droga do przedszkola.
 4. Nadeszła jesień.
 5. Co robią zwierzęta jesienią?