Prezydium Rady Rodziców w szkole

pani Renata Musiałek - przewodnicząca
pani Magdalena Wiater- zastępca
pani Ewelina Ruszała- sekretarz
pani Marzena Marciniec- skarbnik

Regulamin Rady Rodziców


Regulamin_Rady Rodziców.pdf