Zespół Szkół w Pstrągowej

38-121 Pstrągowa 105

NIP 819 16 15 230

Godziny pracy szkoły: 7.00-15.30

Godziny pracy przedszkola: 6.30-16.00

telefon -zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu: 505 401 433


Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Pstrągowej z siedzibą w 38-121 Pstrągowa 105,

 e-mail: sp1pstragowa@op.pl

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Daniel Panek

e-mail: daneosobowe@czudec.pl