Organizacja roku szkolnego

2022/2023

Początek roku szkolnego: 1.09.2022r.

Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2022r.

I półrocze : 1.09. 2022r. do 05.02.2023 r.

ferie zimowe:  16.01.2023r – 29.01.2023 r.

II półrocze: 06.02.2023r. do 23.06.2023 r.

Ważne daty

21.12.2022 r. – poinformowanie o przewidywanych zagrożeniach  oceną niedostateczną na I półrocze:

13.01.2023 r. – poinformowanie o przewidywanych ocenach na I półrocze:

01.02.2023 r –  konferencja klasyfikacyjna na I półrocze

08.02.2023 r. – konferencja plenarna podsumowująca pracę w I półroczu

19.05.2023 r. – poinformowanie o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku

12.06.2023 r. – poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec roku:

19.06.2023 r. – konferencja klasyfikacyjna koniec roku

23.06.2023 r. – konferencja plenarna podsumowująca pracę

Terminy spotkań z rodzicami:

14 września 2022 r., 16 listopada 2022 r., 8 lutego 2023 r., 19 kwietnia 2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2022 r

2.11.2022r.

2.05.2023 r.

23,24,25.05.2023 r. – organizacja egzaminu ósmoklasisty

9.06.2023 r

22.06.2023 r.