Nauczyciele i pracownicy

Gr. A – wychowawca: Marta Czarnik

pomoc wychowawcy: Katarzyna Motyka

Gr. B – wychowawcy: Sara Noga, Katarzyna Jajuga

pomoc wychowawcy: Agnieszka Szczepanik

Gr. C – wychowawcy: Maria Fąfara, Katarzyna Jajuga

pomoc wychowawcy: Urszula Szczygieł