ORGANIZACJA DOWOZÓW /ODWOZÓW
dla uczniów uprawnionych do dowożenia obowiązująca
OD 2 WRZEŚNIA

Przywozy: wyjazd z Granic o godz. 7.30, trasa i kolejne przystanki są takie same jak w ubiegłym roku szkolnym.

Odwóz nr 1 
od poniedziałku do czwartku o godz. 12.45, dotyczy uczniów klas I-III,
w piątek o godz. 11.40 , dotyczy uczniów klas I-IV

Odwóz nr 2
poniedziałek, środa i czwartek o godz.14.25, dotyczy uczniów klas IV-VIII
wtorek o godz. 15.10, dotyczy uczniów klas IV-VIII
piątek o godz. 13.30 , dotyczy uczniów klas V-VIII