WOJEWÓDZKA ODSŁONA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Szkołę tworzą Ludzie – uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni i dyrekcja, to oni tworzą jej potencjał. Nasza szkoła opiera się na kilku mocnych filarach, a jednym z nich są wspólne wartości. To dzięki nim możliwe jest budowanie relacji, stwarzanie atmosfery sprzyjającej wielopłaszczyznowej współpracy, porozumieniu, kreatywności, uczeniu się dzieci, bo edukacja to relacja.

„Przyszłam do tej szkoły w szóstej klasie i zdziwiła mnie panująca tu atmosfera. Wszystkie problemy klasowe rozwiązuje się na bieżąco. Niektóre lekcje są naprawdę bardzo przyjemne. Na uwagę zasługują dobre relacje z nauczycielami”

„Podoba mi się to, że pewne decyzje są z nami konsultowane. Myślę, że do lepszej szkoły nie mogłem trafić”.

„Szkoła, do której chodzę jest dla mnie ważnym miejscem. Mam ochotę do niej chodzić, ponieważ jest to mój drugi dom. Czuję się tu bezpieczna. Ufam ludziom, którzy mnie otaczają. Mogę polegać na nauczycielach, wiem, że jestem dla nich ważna.”

Nasza szkoła jest miejscem, w którym ,,się dzieje’’. Chętnie zapraszamy do nas ludzi z różnych obszarów w tym kultury, sportu, ludzi różnych zawodów i zainteresowań, ludzi, którzy byli świadkami ważnych , czasem trudnych wydarzeń. Bardzo dbamy o pamięć historyczną, czemu sprzyja m.in. postać patrona naszej szkoły – płk. Kazimierza Iranka Osmeckiego.

Dla wspierania rozwoju naszych uczniów współpracujemy z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami.

Uczymy dając przykład, modelujemy zachowania i postawy naszych uczniów m.in. poprzez udział i organizację akcji charytatywnych i społecznych, organizując liczne wycieczki i wyjścia edukacyjne, rajdy piesze, realizując programy społeczne, ekologiczne, kulturalne, prozdrowotne itp.

Mamy też ogromne wsparcie zaangażowanych w życie szkoły rodziców naszych uczniów. To ogromny kapitał.

Realizujemy różne krajowe i międzynarodowe projekty i programy, które otwierają naszych uczniów na nowe obszary m.in. byliśmy pomysłodawcami i koordynatorami 2 międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus + ( Nature Detectives i Money Matters), co pozwoliło m.in. na wypłynięcie na szersze wody ; w symboliczny sposób zatknęliśmy swoją flagę w wielu miejscach w Europie, nasza szkoła jest tam do dziś rozpoznawalna. Obecnie czekamy na wyniki tegorocznego konkursu wniosków w ramach programu Erasmus+.

Jako pierwsza i jedyna, jak do tej pory na Podkarpaciu szkoła, byliśmy certyfikowaną przez Instytut Krytycznego Myślenia Niepubliczny ODN w Gdańsku ,,Szkołą Uczącą Myślenia’’ poziom 2; podczas niektórych zajęć kształtujemy przede wszystkim kompetencje kluczowe tzw. 4K: komunikację, kreatywność , kooperację, krytyczne myślenie.

„Nasza szkoła jest super. Dba się w niej o dobro uczniów. Nauczyciele są dla nas mili. Mamy z nimi świetne relacje. Nauczyciele wykorzystują nowe sposoby nauczania – brak ocen, informacja zwrotna, myślenie krytyczne. Bardzo mi to pomaga, ponieważ walczę z ciągłym stresem spowodowanym nauką”

„Uważam, że szkoła do której chodzę ma dość wysoki poziom nauczania, miłych i pomocnych nauczycieli, którzy potrafią dobrze i zrozumiale wytłumaczyć różne zagadnienia. Czuję się tu bezpiecznie.”

Najgorszą informacją dla naszych uczniów byłoby odwołanie lekcji wychowania fizycznego, bo kolejnym filarem naszej szkoły jest sport, rozumiany nie tylko jako dbałość o kondycję dzieci, ale też jako sposób na życie, na spędzanie czasu wolnego, na pasję; nasz charyzmatyczny nauczyciel wychowania fizycznego jest również trenerem kick-boxingu, a jego wychowankowie to utytułowani zawodnicy, w tym mistrzyni świata.

W działalności naszej szkoły zawsze najważniejszy jest człowiek – UCZEŃ i jego potrzeby, możliwości, wyzwalanie potencjału, wspieranie w rozwoju i intelektualnej podróży. Dlatego nasi absolwenci kończąc szkołę podstawową mają umiejętności pozwalające im na poradzenie sobie na kolejnym etapie swojego życia, a my nauczyciele możemy z radością obserwować jak się w nim odnajdują.

Podobne wpisy